Du er her: Hjem>Kattehold>Organisasjoner

Raseringer, klubber og forbund

Da jeg kjøpte Adina, var katteverden relativt ukjent for meg, og kanskje er du i samme situasjon? Det finnes nemlig flere typer foreninger for katteeiere og katteinteresserte, og ulike medlemskap gir ulike "rettigheter". 

Den minste enheten er normalt en rasering. Der kan alle som har en katt av en bestemt rase, eller som interesserer seg for denne rasen, melde seg inn. Da får man f.eks. tilgang til et forum, kan sende inn bilder eller få informasjon som er relevant for sin rase, f.eks. gjennom et medlemsblad. Eksempler på slike er Den Norske Russian Blue Klubben, Norske Birmavenner eller Norsk Skogkattring. Dette medlemskapet gir ikke adgang til utstillinger, men i noen tilfeller kan disse ringene arrangere rasespesialer på utstillinger, slik Den Norske Russian Blue Klubben  gjorde på Østfoldskattens utstilling i Mossehallen i 2011.

Om du ønsker å stille ut eller møte katteinteresserte utenfor ditt eget rasemiljø, må du istedenfor (eller helst i tillegg) melde deg inn i en katteklubb. Det er mange klubber fordelt over hele landet, men du trenger ikke melde deg inn i din lokale klubb dersom en annen appellerer mer til deg. Eksempler på katteklubber er Norsk Rasekattklubb av 1938 (NORAK), Buskerud katteklubb (BURAK), Adelkatten, Mjøskatten, Ishavskatten og Webkatten. Med medlemskap i en katteklubb følger et indirekte medlemskap i Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) og et abonnement på bladet Aristokatt, som anbefales på det varmeste!

Du kan altså ikke være direkte medlem i NRR, men når du trenger skjemaer, f.eks. for å søke stamnavn, få kopi av stamtavle eller importere avlskatt, finner du dette hos NRR. Din katteklubb fungerer som en mellommann, og som regel skal alle skjemaer sendes dit. Dette gjelder også utstillingspåmeldinger, og her er det altså nødvendig å være medlem i en klubb for å delta (du trenger dog ikke å ha katt - eller en raseren sådan, for å være medlem!). Den enkelte klubb arrangerer normalt en eller to utstillinger i året, og alle medlemmer i NRR-tilsluttede klubber kan delta. 

NRR er imidlertid ikke øverste instans i katteverden. De er nemlig det norske medlemmet i det internasjonale forbundet Fédération Internationale Féline (FIFe), som bestemmer hvilke standarder hver rase skal ha, godkjenner dommere, registrerer stamnavn og generelt fungerer som øverste autoritet i kattespørsmål. FIFe er ikke alene på toppen - det finnes flere andre katteforbund rundt omkring i verden, bl.a. The International Cat Association (TICA), Governing Council of the Cat Fancy (GCCF), Cat Fanciers' Association (CFA) og American Cat Fanciers Association(ACFA). Forskjellige forbund har ulike vis å arrangere utstillinger, ulike krav til medlemmer (noen er f.eks. bare aktive innenfor begrensede geografiske områder) og ulike standarder for katteraser. Dette medfører at enkelte raser, deriblant Russian Blue, har et ulikt utseende i land hvor andre forbund enn FIFe dominererer, og noen er mindre kritiske til å akseptere raser hvis egenart ligger i hemmende genetiske mutasjoner eller raser med mye vilt blod i seg. Dette har heldigvis FIFe stilt seg avvisende til. En annen forskjell er at rasene kan grupperes ulikt, og at enkelte katter kan sortere under forskjellige raser i ulike forbund.

Som oppdretter kan man velge å være registrert i en eller flere forbund, og dersom rasen man stiller ut/avler på har relativt likelydende standard i forbundene, kan man stille og oppnå titler i begge. Dette krever imidlertid en del papirarbeid, og de fleste synes å holde seg til ett forbund. I Norge er det en åpenbar fordel å være tilsluttet FIFe, ettersom nesten alle utstillingene i landet er i deres regi.